Canteclaer & Jong Con Spirito

Koor voor kinderen en jongeren

Dirigentes

Amber Vermander

Jong Canteclaer en Canteclaer staan voortaan onder de kundige leiding van Amber Vermander.